Nastavnički: raspored – zimski semestar

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: NASTAVNIČKI SMJER
RASPORED PREDAVANJA
1. i 3. SEMESTAR 2019/20.
(verzija od 13.9.2019. – pratite promjene)
__________________________________________________________________________________________

1. SEMESTAR
Proces ovladavanja jezikom (obavezni)
(dr. sc. Stela Letica Krevelj)
pon. 09:30 – 11:00, A-105
čet. 09:30 – 11:00, A-105

Jezik i kognicija: od teorije do primjene (izborni, kolegij je otvoren svim studentima na diplomskoj razini anglistike)
(dr. sc. Renata Geld)
pon. 14:00 – 15:30, A 123

3. SEMESTAR
Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugoga jezika (izborni)
(dr.sc. Renata Geld)
uto. 09:30 – 11:00, A-105
uto. 11:00 – 12:30, A-105

Dvojezičnost (izborni)
(dr. sc. Stela Letica Krevelj)
pon. 11:45 – 13:15, A-314
čet. 11:00 – 12:30, A-105

Praksa 1 (dvopredmetni) (obavezni)
(dr.sc. Renata Geld, Jasenka Čengić)
sri. 8:45 – 9:30, A 105
sri. 09:30 – 10:15, A 105

Jezik i kognicija: od teorije do primjene (izborni, kolegij je otvoren svim studentima na diplomskoj razini anglistike)
(dr. sc. Renata Geld)
pon. 14:00 – 15:30, A 123