Lingvistički: raspored-ljetni semestar

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: SMJER LINGVISTIKA
RASPORED PREDAVANJA
2. i 4. SEMESTAR 2018/19.
(verzija od 5.2.2019. – pratite promjene)
__________________________________________________________________________________________

2. SEMESTAR

Kognitivna lingvistika (dr. sc. Milena Žic Fuchs)
pon. 14.45 – 16.15, A-105
pon. 17.00 – 18.30, A-123

Povijest engleskog jezika (dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević)
sri. 15:30 – 17:00, D6
čet. 9:30-11:00, D5

Povijesna sociolingvistika (dr. sc. Alexander Hoyt)
sri. 09:30 – 11:45, A 216

Pisanje znanstvenih tekstova 2 (dr. sc. Alexander Hoyt)
Grupa 1
čet. 11:00 – 12:30, A 314
čet. 14:00 – 15:30, A 123

Grupa 2
pet. 09:30 – 11:00, A 123
pet. 12:30 – 14:00, A 314

Lingvistički seminar: Analiza diskursa (dr. sc. Marina Grubišić)
uto. 11.45 – 13.15, D-5

Lingvistički seminar: Semantika (Janja Čulig)
pet. 11.00 – 12.30, D-5