Lingvistički: raspored-ljetni semestar

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: SMJER LINGVISTIKA
RASPORED PREDAVANJA
2. i 4. SEMESTAR 2021/22.
(verzija od 19.2.2022. – pratite promjene)
__________________________________________________________________________________________

2. SEMESTAR

Kognitivna lingvistika (dr. sc. Milena Žic Fuchs)
pon. 14.45 – 16.15, A-105
pon. 17.00 – 18.30, A-105

Povijest engleskog jezika (dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević)
uto. 8:00 – 9:30, D4
pet. 11:00 – 12:30, D5

Povijesna sociolingvistika (dr. sc. Alexander Hoyt)
čet. 12:30 – 13:15, A 216
čet. 14:00 – 15:30, A 216

Pisanje znanstvenih tekstova 2 (dr. sc. Alexander Hoyt)
Grupa 1
sri. 11:45 – 13:15, A 219

pet. 09:30 – 11:00, A 123

Grupa 2
sri. 14:00 – 15:30, A 219

pet. 12:30 – 14:00, A 123

Lingvistički seminar: Analiza diskursa (dr. sc. Marina Grubišić)
pon. 09:30 – 11:00, D1

Lingvistički seminar: Semantika (dr. sc. Janja Čulig Suknaić)
sri. 11:45 – 13:15, A 123