Lingvistički: raspored-ljetni semestar

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: SMJER LINGVISTIKA
RASPORED PREDAVANJA
2. i 4. SEMESTAR 2019/20.
(verzija od 10.2.2020. – pratite promjene)
__________________________________________________________________________________________

2. SEMESTAR

Kognitivna lingvistika (dr. sc. Milena Žic Fuchs)
pon. 14.45 – 16.15, A-105
pon. 17.00 – 18.30, A-105

Povijest engleskog jezika (dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević)
uto. 14:00 – 15:30, D1
čet. 17:00 – 18:30, D3

Povijesna sociolingvistika (dr. sc. Alexander Hoyt)
sri. 09:30 – 11:45, A 216

Pisanje znanstvenih tekstova 2 (dr. sc. Alexander Hoyt)
Grupa 1
čet. 11:00 – 12:30,  A 123
čet. 14:00 – 15:30, A 123

Grupa 2 
pet. 09:30 – 11:00, A 123
pet. 12:30 – 14:00, A 105

Lingvistički seminar: Analiza diskursa (dr. sc. Marina Grubišić)
pon. 09:30 – 11:00, D1

Lingvistički seminar: Semantika (Janja Čulig)
pet. 11.00 – 12.30, A 105