Lingvistički: raspored – zimski semestar

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: SMJER LINGVISTIKA
RASPORED PREDAVANJA
1. i 3. SEMESTAR 2018/19.
(verzija od 14.9.2018. – pratite promjene)
__________________________________________________________________________________________

1. SEMESTAR

Leksikologija i leksikografija
(Janja Čulig)

čet. 10:15 – 11:45, D-5
pet. 12:30 – 14:00, D-5

Pisanje znanstvenih tekstova 1
(dr.sc. Alexander D. Hoyt)

Grupa 1
uto. 11:00 – 12:30, A 216
čet. 11:45 – 13:15, A 216 
 
Grupa 2
sri. 08:45 – 10:15, A 314
pet. 08:45 – 10:15, A 314

Sintaktičke teorije (izborni)
(dr. sc. Irena Zovko Dinković)
sri. 11:45 – 13:15, A 314
čet. 12:30 – 13:15, D-5

3. SEMESTAR

Engleski širom svijeta

(dr. sc. Višnja Josipović Smojver)
pon. 17.45 – 19.15, A-105
čet. 17.45 – 19.15, D-5

Pragmalingvistika
(dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević i dr. sc. Marina Grubišić)
uto. 13:15 – 14:45, D-2
čet. 11:45 – 12:30, D-5

Psiholingvistika
(dr. sc. Irena Zovko Dinković)
sri. 9:30 – 11:00, D-1
čet. 13:15 – 14:45, D-5

Sociolingvistika
(dr. sc. Anđel Starčević)
uto. 8:00 – 9:30, D-1
sri. 8:00 – 9:30, A-104

Sintaktičke teorije (izborni)
(dr. sc. Irena Zovko Dinković)
sri. 11:45 – 13:15, A 314
čet. 12:30 – 13:15, D-5