Lingvistički: raspored – zimski semestar

DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE: SMJER LINGVISTIKA
RASPORED PREDAVANJA
1. i 3. SEMESTAR 2019/20.
(verzija od 13.9.2019. – pratite promjene)
__________________________________________________________________________________________

1. SEMESTAR

Leksikologija i leksikografija
(Janja Čulig)

čet. 10:15 – 11:45, D-5
pet. 12:30 – 14:00, D-5

Pisanje znanstvenih tekstova 1
(dr.sc. Alexander D. Hoyt)
pon. 14:00 – 15:30, A 105
sri. 15:30 – 17:00, A 105

Sintaktičke teorije (izborni)

(dr. sc. Irena Zovko Dinković)
sri. 11:45 – 13:15, A 314
čet. 12:30 – 13:15, D-5


3. SEMESTAR

Engleski širom svijeta
(dr. sc. Višnja Josipović Smojver)
pon. 17.45 – 19.15, A-105
čet. 17.45 – 19.15, D-5

Pragmalingvistika
(dr. sc. Mateusz-Milan Stanojević i dr. sc. Marina Grubišić)
uto. 13:15 – 14:45, D-2
čet. 11:45 – 12:30, D-5

Psiholingvistika
(dr. sc. Irena Zovko Dinković)
sri. 9:30 – 11:00, D-1
čet. 13:15 – 14:45, D-5

Sintaktičke teorije
(dr. sc. Irena Zovko Dinković)
sri. 11:45 – 13:15, A 314
čet. 12:30 – 13:15, D-5

Sociolingvistika
(dr. sc. Anđel Starčević)
pon. 12:30 – 14:00, A 123
sri. 17:00 – 18:30, A 105