Promjene 2010 – diplomski – prevoditeljski

Odsjek za anglistiku
DIPLOMSKI STUDIJ- smjer prevoditeljstvo

(za ak. god. 2010./2011.)

 _______________________________________________________________________________________

Mijenjaju se nazivi sljedećih kolegija:

 –          kolegij 7. semestra koji se zvao Prijevodne vježbe sad se zove Prevođenje znanstvenih tekstova (sadržaj kolegija ostao je isti);

–          kolegij 8. semestra koji se zvao Sociolingvistika i jezični varijeteti sad se zove Sociolingvistika (sadržaj kolegija ostao je isti).

 U prethodnom razdoblju kolegij EU i međunarodne organizacije nudio se i u 8. i u 9. semestru. Nakon promjena postojećeg programa anglistike, koje je odobrilo Fakultetsko vijeće u lipnju 2010. godine, ovaj će se kolegij nuditi samo u 8. (ljetnom) semestru. (U zimskom semestru ak. god. 2010./11. omogućit će se slušanje toga kolegija studentima koji su upisali diplomski studij prije ove promjene.)

Izborni kolegiji iz ponude Odsjeka (u 7. i 9. semestru), koji su u prethodnom razdoblju mogli biti ili književni ili lingvistički, nakon promjena programa mogu biti isključivo književni.

Revidirani hodogrami za jednopredmetni i dvopredmetni diplomski studij anglistike, smjer prevoditeljstvo,  nalaze se na sljedećoj stranici: Hodogram: prevoditeljski