Dekanski rok iz Društva i kultura SAD-a i VB i Prijevodnih vježbi …

      

Dekanski rok iz Drušsvs i kultura SAD-a i VB, Prijevodnih vježbi te predbolonjskih Prijevodnih vježbi 4 i Jezičnih vježbi 3 održat će se 24. 09. u 10 sati u sobi A 123. Ispit treba prijaviti mailom /vbeli@ffzg.hr/