Dekanski rok – Sintakse, Socio, Psiho

Dekanski rok za bolonjske studente iz kolegija Sintaksa 1, Sintaksa 2, Sociolingvistika (prevoditeljski i lingvistički smjer) i Psiholingvistika održat će se 18. 09. 2012. u 10:00 sati u dvorani III. Prijave slati mailom na izovko@ffzg.hr