Obrane diplomskih radova

U utorak 3. srpnja 2012. u prostoriji B-009 održat će se obrane sljedećih diplomskih radova:

10:00 h – Jasna Mataija: Motivation in visually impaired learners of English as L2

14:00 h – Tamara Horvat: Uloga i obrada književnih djela u nastavi engleskog i njemačkog jezika u srednjim školama

15:00 h – Marko Habijanec: EFL teacher values, intercultural attitudes and learner achievement

15:45 h – Matea Šandor: EFL teacher as a source of language anxiety

16:30 h – Antonija Plazibat: Explicit and implicit cultural elements in ELT textbooks