Počeci romana 18.st. kod dr.sc. Vanje Polić

Studenti koji su upisali kolegij Počeci modernog romana u Engleskoj 18.st . trebaju mi se do petka 7.listopada javiti na e-mail vanja.polic@zg.t-com.hr zbog obvezne literature koju moraju savladati do početka nastave 31. listopada, 2011.

Studente koji se ne jave i ne preuzmu obveze do petka 7. listopada neću smatrati upisanima u kolegij.

Zbog službene odsutnosti neću održavati konzultacije do 31. listopada, ali ako imate kakvih pitanja, slobodno mi se možete obratiti na gorenavedeni e-mail.