VAŽNO! Upis studenata diplomskog studija anglistike u književne kolegije

Upis studenata diplomskog studija anglistike
u književne kolegije diplomskog studija održat će se
u srijedu, 10. listopada, u 9:30 sati u Dvorani 1.
Termin upisa se odnosi na SVE studente diplomskoga studija bez obzira na upisani smjer.

7.10.2012.