Obavijest o obrani (Kauzlarić)


Obrana diplomskog rada Kamelije Kauzlarić održat će se u srijedu 26. rujna u 12:00 sati u sobi B-020.