VAŽNO! Sintaksa 2 – termin ispita

Drugi jesenski rok iz kolegija Sintaksa 2: rečenica premješta se s 18. rujna na 20. rujna 2012. u 10 sati u dvorani I. Prijave u ISVU-u ostaju pod 18.-im.