Upute o postupanju kod sumnje na COVID-19, pozitivnog nalaza ili izrečene mjere samoizolacije (FFZG)

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

º Revidirane preporuke o prioritetima za testiranje na SARS-CoV-2, postupanju s kontaktima, završetku izolacije i karantene/samoizolacije s osvrtom na osobe koje su preboljele COVID-19 ili su cijepljene
27.10.2021.

***

º Upute o postupanju kod sumnje na COVID-19, pozitivnog nalaza ili izrečene mjere samoizolacije

28.9.2021.

__________________________
obavijesti preuzete s web stranice FFZG