VAŽNO! Kolegij Kulturni aspekti američkog neoliberalizma

Kolegij Kulturni aspekti američkog neoliberalizma neće se izvoditi u ljetnom semestru ak. god. 2020./21. (dr. sc. Sven Cvek, 2. i 4. semestar diplomskog studija).

Kolegij je greškom ponuđen u studomatu te molimo studente da ga ne upisuju!