Obrane diplomskih radova D. Karem i M. Škrinjar

Obrana diplomskog rada Dunje Karem pod naslovom “Anglo-Croatian language and culture contact: a case study” održat će se 16.10.2020. u 10:30 u D2.

***********************************************************

Obrana diplomskog rada Mije Škrinjar pod naslovom “Ideologies in US Commercials: A Multimodal Analysis” održat će se 16.10.2020. u 11:30 u D2.