Izborni kolegij: Postkolonijalizam i rod (prof. Pletenac, Etnologija – diplomski)

Dragi studenti,

obavjestavamo vas da je zbog neevidentirane promjene s ljetnog na zimski semestar ove godine ostalo mjesta na predmetu Postkolonijalizam i rod na
diplomskom studiju etnologije i kulturne antropologije.
Predmet je postavljen u ISVU i studenti ga mogu upisati.

 Tomislav Pletenac nositelj kolegija, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
https://etno.ffzg.unizg.hr/odsjek/nastavnici/dr-sc-tomislav-pletenac/