Obrana diplomskog rada Z. Alilović

Obrana diplomskog rada Zrinke Alilović na diplomskom studiju anglistike, smjer prevoditeljstvo, pod naslovom Translating of Songs in Animated Movies into Croatian, bit će održana u virtualnoj učionici preko sustava Omega u utorak 14. srpnja 2020. u 10 h.
 
na linku:
 
Članovi povjerenstva:
 
1. dr. sc. Anda Bukvić (predsjednica povjerenstva)
2. dr. sc. Snježana Veselica Majhut
3. dr. sc. Kristijan Nikolić (mentor)
 
Iz Odsjeka