Rad tajništva Odsjeka za anglistiku

Tajništvo Odsjeka za anglistiku, prema uputi dekanice Filozofskog fakulteta, moli studente
da se sve što je moguće rješava elektronskim putem.
Molimo da sve svoje upite upućujete na e-mail: skrsnik@ffzg.hr .

Iz Odsjeka, 16.3.2020.