Josipović Smojver – nastava u petak 13. ožujka

U petak, 13. ožujka neću održati nastavu iz Fonetike i fonologije u grupi A (14-15.30) zbog
odlaska na sprovod našemu dragom kolegi Zvonimiru Novoselcu.
U grupi B nastava će se održati redovito u 17h.

VJS