Knežević, nastava i konzultacije (class cancelled on Nov.12)

Prof. Knežević neće održati nastavu i konzultacije 12. studenoga.
Prof. Knežević will not teach class on November 12.