Šesnić- otkazana predavanja u pon, zbog bolesti

Dr. sc. Šesnić zbog bolesti neće održati predavanja ni konzultacije u ponedjeljak, 21. 10.

Studenti će naknadno biti obaviješteni  o nadoknadi.

18. 10. 2019.