Američki postmodernizam (Cvek) – nastava na Dan fakulteta

Na Dan fakulteta, u petak 18.10. neće se održati nastava iz Američkog postmodernizma.