Obrana diplomskog rada – Katedra za metodiku

Obrana diplomskog rada Ivana Polanšćaka održat će se 1. srpnja 2019. u 10 h u B-009.