CEL 1 / CEL 2 – Uvidi kod Zubak Pivarski/Bukvić

Uvide ću održati za moje studente i studente lektorice Bukvić u ponedjeljak nakon objave rezultata, oko 11.00.

MZP