CEL 3 i Analiza – uvidi kod Bašić

Lektorica Bašić će održati uvide idući tjedan u srijedu ili četvrtak. Termin će objaviti naknadno.