Poziv na skup IZ PREDAVAONICE NA POSAO (subota 16.3.2019.)

Dragi studenti,
Obavještavamo vas da se u subotu 16. ožujka 2019. u vremenu od 9.00 do 19.00 sati održava stručni skup:

„IZ PREDAVAONICE NA POSAO: IZGRADNJA PODUZETNIČKIH I SPECIJALISTIČKIH VJEŠTINA ZA STUDENTE PREVODITELJSKIH SMJEROVA“

u dvorani 1 Filozofskog fakulteta.

Svi ste pozvani!
_______________________________________________________________________________________________________

PROGRAM SKUPA:
PROGRAM STRUČNOG SKUPA FILOZOFSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU „IZ PREDAVAONICE NA POSAO: IZGRADNJA PODUZETNIČKIH I SPECIJALISTIČKIH VJEŠTINA ZA STUDENTE PREVODITELJSKIH SMJEROVA“
16. ožujka 2019. – dvorana 1 Filozofskog fakulteta

 PREDAVANJE 1: OSNOVNI EKONOMSKI I PODUZETNIČKI POJMOVI – 4 sata:

 predavač: Maja Kartuš, mag. philol. angl.,  Diglossia d.o.o.

9.00 – 10.30
10.30 do 10.45 coffee break
10.45 – 12.15
12.15 – 13. 15 pauza

PREDAVANJE 2: OSNOVE RAČUNOVODSTVA ZA BUDUĆE PODUZETNIKE 1

Iva Grković, dipl. oecc. (smjer računovodstvo), ovlašteni revizor, ovlašteni interni revizor – specijalist za gospodarstvo  i ovlaštenoi računovođa

13.15 – 14.00

PREDAVANJE 3: MARKETING I PRODAJA 1 sat= 600,00 kn brutto

predavač: doc. dr.sc. Kristina Petljak, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Katedra za trgovinu

14.00 – 14.45

PREDAVANJE 4: FINANCIJE I PLANIRANJE 

15.00 – 16.30
16.30 – 17.00 – coffee break

PREDAVANJE 5:  SPECIJALIZACIJA U PREVOĐENJU: KORAK PREMA USPJEŠNOJ KARIJERI 
(17.00 – 19.00)

predavač: Miljen Matijašević, viši predavač na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
17.00 – 17.45

predavač: mr.sc. / dipl. anglist i germanist Irena Gizdavčić Plohl, predsjednica Društva sudskih tumača i prevoditelja, predavač na Studiju financije i pravo, Effectus
18.00 – 18.45