Usmeni kod Zubak Pivarski (CEL 1)

Usmeni ispit za studente koji su položili CEL 1 bit će prema sljedećem rasporedu:

UTORAK 12.2.

10.00 – 10.45 – Sabolović, Solina, Petrović

10.45 – 11.30 – Relić, Dugorepac

ČETVRTAK 14.2.

10.00 – 10.30 – Vidaković, Ambrož

10.30 – 11.00 – Huljak, Jelić

11.15 – 12.00 – Bašić, Balen, Milunović

12.15 – 13.00 – Zidar, Zorić, Pehar

13.00 – Mužinić