Uvidi i konzultacije kod Zubak Pivarski

Ovaj tjedan ću održati konzultacije u ponedjeljak 11.2.2019. od 12.00 do 13.00. Tada ću održati i uvide u ispite za studente koji su polagali CEL 1.

MZP