Uvod u književnost 1 (Cvek) – rezultati kolokvija 2

Rezultati kolokvija 2 (od 2.2.2019.) dostupni su na Omegi.

Uvid u testove je u terminu konzultacija.

Mole se svi studenti da obavezno prijave ispit preko studomata.