CEL 3 – rezultati roka 6.2.2019.

CEL 3, 6.2.2019.
Codes and grades:
1 -2
2 +3
3 2
4 2
5 -2
6 3
7 F
8 F
9 F
10 F
11 2
12 4
13 F
14 F
Uvid u ispite i usmeni kod lektorice Bašić bit će u ponedjeljak, 11.2. u 9.30 sati.