Obrana diplomskog rada, Katedra za književnost

Obrana diplomskog rada Vanese Matošević održat će se u petak 28.9.2018. u 12 sati u B-020.