Usmeni kod Zubak Pivarski

Usmene ispite ću održati u ponedjeljak 24.9.2018. prema sljedećem rasporedu:

9.00 – 9.30 (Belcar, Barišić)

9.30 – 10.00 (Jović, Sakač)

10.15 – 10.45 (Milković, Skvrce)

11.30 – 12.00 (Belamarić, Božinović)

12.00 – 12.30 (Šegrec, Čačija)