Rezultati CEL 1 i CEL 2 (17.9.2018.)

Rezultati ispita iz CEL-a 1 i CEL-a 2, 17. 9. 2018.

Prošli su studenti sa šiframa:

1, 4, 5, 14, 38, 40, 49, 53, 54, 56