SAFU javni poziv za stručno osposobljavanje uz rad (do 23.10.2017.)


Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije/
Central Finance and Contracting Agency

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) objavila je javni poziv za stručno osposobljavanje uz rad u svom Uredu za izobrazbu i upravljanje ljudskim potencijalima i Službi za potporu ravnatelju.

90% polaznika mjere SOR dobilo je priliku za nastavak rada u Agenciji, 80% naših “Sorovaca” danas radi u Agenciji na raznim pozicijama i na različitim poslovima.

Ukoliko ste kandidat  iz područja društveno-humanističkih znanosti koji želi  steći znanja i vještine za rad na upravljanju i razvoju ljudskih potencijala, organizaciji i provedbi različitih aktivnosti edukacija ili biti dio tima  koji radi u službi koja ima pregled nad svim aktivnostima Agencije i usko surađuje sa tijelima u sustavu upravljanja EU fondovima u RH i institucijama EK, a sve to u dinamičnom okruženju upravljanja projektima sufinanciranim iz EU fondova,  molimo da se prijavite putem
on-line aplikacije na poveznici:
http://www.safu.hr/hr/o-safu/posao-u-safu/strucno-osposobljavanje-putem-hzz-a/natjecaji/list/objavljen-javni-poziv-za-strucno-osposobljavanje-13-listopada-2017

Poziv je otvoren do 23. 10. 2017.

_______________________________________________________________________________
Služba za upravljanje ljudskim potencijalima

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje
programa i projekata Europske unije/
Central Finance and Contracting Agency
*      Ulica grada Vukovara 284 objekt C

         10 000 Zagreb, Hrvatska 
)       +385 (0) 1 604 24 2400

fax1    +385 (0) 1   604 25 98
fax2    +385 (0) 1   604 25 99
url       http://www.safu.hr