Važno: Obavijest za studente predbolonjskog studija

Obavijest za studente dodiplomskog (predbolonjskog) studija
(stari studij)

Na temelju molbe studenata za produljenje roka za završetak studija po predbolonjskom programu do 28. veljače 2018. godine, Vijeće Filozofskog fakulteta je na sjednici održanoj 21. rujna 2017. donijelo odluku da se takvo produljenje odobrava za sve studente dodiplomskog (predbolonjskog) studija koji su položili sve ispite i izvršili sve studentske obveze osim obrane diplomskog rada, koji bi trebao biti prihvaćen od strane mentora i odobren na matičnom odsjeku. Takve studente (prema podacima iz molbe, ima ih 44) molimo da se ODMAH jave mentoru/ici, pristupe izradi diplomskog rada i njegovoj obrani. Studenti čiji mentori/ce nisu ovaj semestar na Fakultetu (studijske godine, boravci u inozemstvu) mole se da se hitno jave na matične odsjeke.

Studenti kojima je uprava odobrila završetak studija prema predbolonjskom programu do 28. veljače 2018., dužni su izdano rješenje pokazati prilikom dogovora o polaganju ispita i/ili obrani diplomskog rada.

22. siječnja 2018.