Izvanredni ispitni rok za bolonjce – lingvisticki kolegiji – 20.05.2016.

Izvanredni ispitni rok za bolonjske studente će se održati u petak, 20.05. od 13:15 do 14:45 sati u A-314, i to za sljedeće kolegije:

Uvod u lingvistiku

Sintaksa 2

Semantika

Leksikologija i leksikografija

Psiholingvistika

Molim sve studente koji žele izaći na ispit da se pravovremeno prijave na jaculig@ffzg.hr.