ERASMUS+ Info-dan za studente, ponedjeljak, 15.2.2016.


Ured za međunarodnu suradnju Filozofskog fakulteta u Zagrebu organizira
INFO DAN za studente povodom objavljenoga Erasmus+ natječaja

INFO-DAN ZA STUDENTE

Dragi studenti!
Pozivamo vas da dođete na ERASMUS+ Info-dan za studente povodom objavljenog Natječaja za sudjelovanje u programu Erasmus+ u ak.god. 2016./2017. koji će se održati

u ponedjeljak,15. veljače 2016.
u 11,00 sati u
Konferencijskoj dvorani na 2. katu Knjižnice

Na Info-danu će biti riječi o Natječaju, načinu prijave i odabiru stranoga sveučilišta, odabiru kandidata, visini stipendije i sl.

Molimo da PRIJE dolaska na tribinu pažljivo proučite tekst Natječaja, Upute za on-line prijavu
te INTERNE upute za studente FFZG. Poveznica na Natječaj objavljena je na mrežnim stranicama
Fakulteta (Naslovnica, Stipendije i studiranje u inozemstvu, International cooperation).

Vaša pitanja možete poslati e-mailom na adresu: erasmus-studenti@ffzg.hr 
kako bismo ih mogli uključiti u prezentaciju.

URED ZA MEĐUNARODNU SURADNJU FFZG
erasmus