Upisi u grupe (CEL 2)

Upisi u grupe za studente koji prvi puta slušaju kolegij CEL 2 održat će se u ponedjeljak 2.3.2015. u 10.15 u sobi A-216. Prednost pri odabiru grupa imaju studenti koji su u veljači prošli ispit iz kolegija CEL 1. Zatim se upisuju svi ostali studenti.

Upisi u grupe za studente koji ponovno upisuju kolegij CEL 2 održat će se isto u ponedjeljak u sobi A-216, ali tek u 10.35.

Molim sve studente da unaprijed prouče raspored (u ponudi je 9 grupa) te da poslože raspored tako da imaju u pripremi i rezervnu varijantu.

Lektori 1. godine