Katedra za metodiku – dekanski rok u akad. god. 2013./2014

 

Ispiti iz kolegija  Usvajanje drugoga jezika, Glotodidaktika, Metodika nastave engleskog jezika, Proces ovladavanja jezikom, Poučavanje engleskoga kao stranog jezika, Individulne razlike u usvajanju jezika, Učenici s posebnim potrebama: sljepoća i ovladavanje drugim jezikom, Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugoga jezika, Učenje engleskog jezika u ranoj školskoj dobi  u dekanskome roku održat će se 1.10.2014. u 8 sati u B-009.