VAŽNO! – Dodatna obavijest o kvalifikacijskom postupku na Odsjeku za anglistiku, ak. god. 2014/15. (26.9.2014.)

KVALIFIKACIJSKI POSTUPAK ZA DIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE

Posebnog kvalifikacijskog postupka nema za kandidate koji imaju završen istovjetni ANGLISTIČKI preddiplomski studij, jer su oni automatski kvalificirani za rangiranje (razredbeni postupak), koji će se na temelju prosjeka ocjena obaviti u razdoblju između 1. i 2. listopada.

Rezultati rangiranja, o kojima će ovisiti upis u smjerove prema prioritetima bit će objavljeni u četvrtak 2. listopada. Zajedno s rezultatima rangiranja bit će objavljeni i točni termini upisa u smjerove i upute za studente o redoslijedu i načinu upisivanja u smjerove.

Sve obavijesti bit će pravovremeno oglašene na odsječkoj ili na fakultetskoj web stranici.
Molimo studente da i dalje svakodnevno prate obavijesti.

Iz Odsjeka, 26. rujna 2014.