Lingvistički : ispitni rokovi

Raspored pismenih ispita u akad. god. 2018/2019.
Bolonjski program

I. i II. godina studija

Diplomski studij: Smjer lingvistika
__________________________________________________________________________________________

1. i 3. semestar

Naziv kolegija Zimski ispitni rok
(veljača 2019.)
datum/sat/prostorija
Ljetni ispitni rok
(lipanj 2019.)
datum/sat/prostorija
Jesenski ispitni rok
(kolovoz/rujan 2019.)
datum/sat/prostorija


Leksikologija i leksikografija 4.2. 12:00 D V 17.6. 9:00 A 105 26.8. 9:00 A 105
11.2. 12:00 D V 24.6. 9:00 A 105 2.9. 9:00 A 105
18.2. 12:00 D V 1.7. 9:00 A 105 9.9. 9:00 A 105
Engleski širom svijeta 31.1. 17:00 A 105 10.6. 17:00 A 105 5.9. 17:00 A 105
11.2. 17:00 A 105 21.6. 16:00 D VI 13.9. 16:00 D VI
18.2. 17:00 A 105 10.7. 17:00 A 105 20.9. 17:00 A 105
Sociolingvistika 6.2. 10:00 D VI 18.6. 14:00 D VII 26.8. 10:00 D VII
13.2. 10:00 D VI 3.7. 16:00 D VII 2.9. 10:00 D VII
20.2. 10:00 D VI 10.7. 13:00 D VII 9.9. 10:00 D VII
Pragmalingvistika*                  
                 
Sintaktičke teorije 6.2. 10:00 D V 12.6. 9:00 A 105 4.9. 9:00 A 105
13.2. 10:00 D V 3.7. 16:00 D V 11.9. 9:00 A 105
20.2. 10:00 D V 10.7. 10:00 D V 18.9. 9:00 A 105
Historical Sociolinguistics*                  
                 
Pisanje znanstvenih tekstova 1*                  
Psiholingvistika 6.2. 10:00 D V 12.6. 9:00 A 105 4.9. 9:00 A 105
13.2. 10:00 D V 3.7. 16:00 D V 11.9. 9:00 A 105
20.2. 10:00 D V 10.7. 10:00 D V 18.9. 9:00 A 105

2. semestar

Naziv kolegija Zimski ispitni rok
(veljača 2019.)
datum/sat/prostorija
Ljetni ispitni rok
(lipanj 2019.)
datum/sat/prostorija
Jesenski ispitni rok
(kolovoz/rujan 2019.)
datum/sat/prostorija
Lingvistički seminar: Semantika* 4.2. 12:00 D V 17.6. 9:00 A 105 26.8. 9:00 A 105
11.2. 12:00 D V 24.6. 9:00 A 105 2.9. 9:00 A 105
18.2. 12:00 D V 1.7. 9:00 A 105 9.9. 9:00 A 105
Analiza diskursa – jezik kom. tehnologije* 4.2. 12:00 D V 17.6. 9:00 A 105 26.8. 9:00 A 105
11.2. 12:00 D V 24.6. 9:00 A 105 2.9. 9:00 A 105
18.2. 12:00 D V 1.7. 9:00 A 105 9.9. 9:00 A 105
Pisanje znanstvenih tekstova 2*                  
                 
Povijest engleskog jezika                  
                 
Kognitivna lingvistika 4.2. 12:00 D V 17.6. 9:00 A 105 26.8. 9:00 A 105
11.2. 12:00 D V 24.6. 9:00 A 105 2.9. 9:00 A 105
18.2. 12:00 D V 1.7. 9:00 A 105 9.9. 9:00 A 105

 * ispit se ocjenjuje metodom kontinuirane provjera znanja
Svi studenti koji se vode kroz ISVU sustav dužni su prijaviti ispite preko Studomata u zadanom roku. Nakon isteka roka prijave, ispit nije moguće naknadno prijaviti. Ovo pravilo se odnosi i na kolegije koji se izvode metodom kontinuirane provjere znanja.
__________________________________________________________________________________
Izmjene u ispitnim rokovima bit će istaknute podebljanim (bold) slovima pa ih tako i potražite.