Lingvistički : ispitni rokovi

Raspored pismenih ispita u akad. god. 2019/2020.
Bolonjski program

I. i II. godina studija

Diplomski studij: Smjer lingvistika
__________________________________________________________________________________________

1. i 3. semestar

Naziv kolegija Zimski ispitni rok
(veljača 2020.)
datum/sat/prostorija
Ljetni ispitni rok
(lipanj 2020.)
datum/sat/prostorija
Jesenski ispitni rok
(kolovoz/rujan 2020.)
datum/sat/prostorija
Leksikologija i leksikografija 3.2. 12:00 D V 23.6. 10:00 D V 31.8. 10:00 D V
10.2. 10:00 D V 29.6. 8:00 D V 7.9. 18:00 D V
17.2. 8:00 D V 6.7. 12:00 D V 14.9. 18:00 D V
Engleski širom svijeta 27.1. 17.30 A 105 15.6. 17.30 A 105 7.9. 17.30 A 105
10.2. 17.30 A 105 29.6. 17.30 A 105 14.9. 17.30 A 105
20.2. 17.30 D V 10.7. 17.00 D V 25.9. 17.00 D V
Sociolingvistika 5.2. 12:00 D III 26.6. 16:00 D VII 2.9. 10:00 D VII
12.2. 12:00 D III 3.7. 16:00 D VII 9.9. 16:00 D VII
19.2. 17:00 D III 10.7. 16:00 D VII 16.9. 16:00 D VII
Pragmalingvistika* 3.2. 12:00 D V  23.6. 10:00 D V 31.8. 10:00 D V
                 
Sintaktičke teorije 29.1. 14:00 D V 17.6. 9:00 A 105 2.9. 9:00 A 105
5.2. 14:00 D V 1.7. 12:00 D V 16.9. 9:00 A 105
19.2. 14:00 D V 8.7. 12:00 D V 23.9. 9:00 A 105
Pisanje znanstvenih tekstova 1*  18.2. 10:00 A 123 2.7. 10:00 A 123 17.9. 10:00 A 123
Psiholingvistika 29.1. 14:00 D V 17.6. 9:00 A 105 2.9. 9:00 A 105
5.2. 14:00 D V 1.7. 12:00 D V 16.9. 9:00 A 105
19.2. 14:00 D V 8.7. 12:00 D V 23.9. 9:00 A 105

 2. semestar

Naziv kolegija Zimski ispitni rok
(veljača 2020.)
datum/sat/prostorija
Ljetni ispitni rok
(lipanj 2020.)
datum/sat/prostorija
Jesenski ispitni rok
(kolovoz/rujan 2020.)
datum/sat/prostorija
Lingvistički seminar: Semantika*                  
3.2. 12:00 D V  23.6. 10:00 D V 31.8. 10:00 D V
                 
Lingvistički seminar: Analiza diskursa – jezik kom. tehnologije*                  
3.2. 12:00 D V  23.6. 10:00 D V 31.8. 10:00 D V
                 
Pisanje znanstvenih tekstova 2* 18.2. 10:00 A 123 2.7. 10:00 A 123 17.9. 10:00 A 123
                 
Povijest engleskog jezika             31.8. 10:00 D V
            7.9. 18:00 D V
            14.9. 18:00 D V
Kognitivna lingvistika 3.2. 12:00 D V 23.6. 10:00 D V 31.8. 10:00 D V
10.2. 10:00 D V 29.6. 8:00 D V 7.9. 18:00 D V
17.2. 8:00 D V 6.7. 12:00 D V 14.9. 18:00 D V
Historical Sociolinguistics* 18.2. 10:00 A 123 2.7. 10:00 A 123 17.9. 10:00 A 123
                 
                 

 * ispit se ocjenjuje metodom kontinuirane provjera znanja
Svi studenti koji se vode kroz ISVU sustav dužni su prijaviti ispite preko Studomata u zadanom roku. Nakon isteka roka prijave, ispit nije moguće naknadno prijaviti. Ovo pravilo se odnosi i na kolegije koji se izvode metodom kontinuirane provjere znanja.
__________________________________________________________________________________
Izmjene u ispitnim rokovima bit će istaknute podebljanim (bold) slovima pa ih tako i potražite.