Uvjeti-diplomski studij-književni kolegiji (iz 2013.)

HODOGRAM, UVJETI I PREGLED PROPISANIH KOLEGIJA NA DIPLOMSKOM STUDIJU ENGLESKE KNJIŽEVNOSTI I KULTURE I AMERIČKE KNJIŽEVNOSTI I KULTURE
(iz: Korigirani bolonjski program diplomskog studija, ažurirana verzija, srpanj 2013.)
____________________________________________________________________________

Opis književno-kulturoloških diplomskih studija:
1. KNJIŽEVNO-KULTUROLOŠKI SMJER
a) ENGLESKA KNJIŽEVNOST I KULTURA – jednopredmetni i dvopredmetni A studij
b) AMERIČKA KNJIŽEVNOST I KULTURA – jednopredmetni i dvopredmetni A studij

Opis diplomskog studija

Diplomski studij anglistike književno-kulturološkog smjera odvija se kroz 4 semestra. Uvjet za upis je završen preddiplomski studij anglistike i ostali uvjeti koje odredi Odsjek ili Fakultet. Unutar ovog smjera studenti mogu birati između specijalizacija iz engleske književnosti i kulture, koja uključuje i anglofone (postkolonijalne) književnosti i kulture ili američke književnosti i kulture. Studenti mogu birati između jednopredmetnog i dvopredmetnog A studija.

Specijalizacije
I. 
   Dvopredmetni diplomski studij anglistike književno-kulturološkog smjera s posebnim obzirom na englesku književnost i kulturu

I. semestar 3 predmeta do 18 bodova
II. semestar 3 predmeta do 18 bodova
III. semestar najmanje 2 predmeta do 18 bodova
IV. semestar 0 predmeta Diplomski rad – 15 bodova
Ukupno: Cca. 45 bodova + 15 bodova iz diplomskog rada  

Studij se odvija u četiri semestra. Studenti upisuju najmanje 8 predmeta, te pišu diplomski rad. Svi anglistički predmeti iz književnosti nose po 6 bodova. U ukupnom zbroju student treba imati 45 bodova iz odslušanih predmeta, te 15 bodova iz diplomskog rada. U prvom semestru studenti upisuju 3, u drugom 3 i u trećem najmanje 2 predmeta. U četvrtom semestru studenti pišu diplomski rad u dogovoru s mentorom; diplomski rad je potrebno prijaviti krajem trećeg semestra diplomskog studija.

Studenti upisuju sljedeće kategorije predmeta:

 1. Jezgreni predmet iz ponude katedre za književnost—ukupno 5 književnih (ili kulturoloških) predmeta iz engleske književnosti. Gledajući ukupno cijelu sliku studija književnosti, odnosno preddiplomski kao i diplomski ciklus, studenti moraju zadovoljiti sljedeće uvjete: najmanje 1 predmet iz starije engleske književnosti (do 1700), najmanje 1 predmet iz književnosti britanskog 19. stoljeća, te najmanje jedan predmet iz britanskog 20. stoljeća. Od ukupnoga broja tih kolegija najmanje 3 predmeta slušaju se na diplomskoj razini.
 2. Studenti moraju upisati 1 kolegij iz američke književnosti na diplomskoj razini. Također moraju upisati još jedan književni kolegij iz opće ponude svih smjerova diplomskih studija Fakulteta, uključujući Odsjek za anglistiku.
 3. Lingvistički predmet iz ponude Odsjeka za anglistiku.
 4. Preostali predmeti (0-2, odnosno po potrebi više) izabiru se iz opće ponude svih smjerova diplomskih studija Fakulteta, Sveučilišta, uključujući Odsjek.

II.    Jednopredmetni diplomski studij anglistike književno-kulturološkog smjera s posebnim obzirom na englesku književnost i kulturu

I. semestar 4 predmeta do 24 boda  
II. semestar 4 predmeta do 24 boda  
III. semestar najmanje 3 predmeta do 24 boda Samostalni rad –3 boda
IV. semestar 1 predmet plus diplomski rad (15 bodova) do 6 bodova  
Ukupno: 90 bodova (72 boda iz odslušanih predmeta, 3 boda iz samostalnog rada te 15 bodova iz diplomskog rada)    

Studij se odvija u četiri semestra. Studenti upisuju najmanje 12 kolegija, te pišu diplomski rad. Svi anglistički predmeti iz književnosti nose po 6 bodova, a diplomski rad nosi 15 bodova. U ukupnom zbroju student treba imati 72 bodova iz odslušanih predmeta, 3 boda iz samostalnog znanstvenog rada te 15 bodova iz diplomskog rada. U prva tri semestra studenti upisuju 11 predmeta, te u četvrtom 1 predmet. U devetom semestru studenti izrađuju samostalni znanstveni rad u dogovoru sa mentorom, koji nosi 3 bodova. U četvrtom semestru studenti pišu diplomski rad u dogovoru s mentorom; završni rad je potrebno prijaviti krajem trećeg semestra diplomskog studija.

Studenti upisuju sljedeće kategorije predmeta:

 1.  Jezgreni predmeti iz ponude katedre za književnost – ukupno 7 književnih (ili kulturoloških) predmeta. Gledajući ukupno cijelu sliku studija književnosti, odnosno preddiplomski kao i diplomski ciklus, studenti moraju zadovoljiti sljedeće uvjete: najmanje 1 predmet iz starije engleske književnosti (do 1700), najmanje 1 predmet iz književnosti britanskog 19. stoljeća, te 1 predmet iz britanskog 20. stoljeća. Od ukupnoga broja tih kolegija najmanje 4 se slušaju na diplomskoj razini književno-kulturološkog smjera s posebnim obzirom na englesku književnost i kulturu.
 2. 2 kolegija iz američke književnosti na diplomskoj razini.
 3. Lingvistički predmeti iz ponude Odsjeka za anglistiku – 2 predmeta. Kolegiji se slušaju na diplomskoj razini.
 4. Preostali kolegiji (1-4, odnosno više) iz ponude svih diplomskih smjerova Odsjeka za anglistiku, iz opće ponude Fakulteta te iz ponude Sveučilišta.
 5. Samostalni rad u dogovoru s mentorom koji se izrađuje tijekom IX. semestra.
 6. Preostalih 30 ECTS bodova do 120 bodova student može prikupiti iz opće ponude svih smjerova diplomskih studija Fakulteta, Sveučilišta, uključujući Odsjek.

   

III.    Dvopredmetni diplomski studij anglistike književno-kulturološkog smjera s posebnim obzirom na američku književnost i kulturu
Važno:
Studenti koji su odabrali amerikanističku specijalizaciju u 1. i 2. semestru diplomskoga studija moraju upisati i odslušati dva obavezna (metodološka) amerikanistička kolegija: Povijest i paradigme američkih studija 1 (zimski semestar) i Povijest i paradigme američkih studija 2 (ljetni semestar). Ostali se kolegiji biraju po principu izbornosti zadanoj hodogramom i programom.

I. semestar 3 predmeta do 18 bodova
II. semestar 3 predmeta do 18 bodova
III. semestar najmanje 2 predmeta do 18 bodova
IV. semestar 0 predmeta plus diplomski rad Diplomski rad – 15 bodova
Ukupno: Cca. 45 bodova + 15 bodova iz diplomskog rada  

Studij se odvija u četiri semestra. Studenti upisuju najmanje 8 predmeta, te pišu diplomski rad. Svi anglistički predmeti iz književnosti nose po 6 bodova. U ukupnom zbroju student treba imati 45 bodova iz odslušanih predmeta, te 15 bodova iz diplomskog rada. U prvom semestru studenti upisuju 3, u drugom 3 i u trećem najmanje 2 predmeta. U četvrtom semestru studenti pišu diplomski rad u dogovoru s mentorom; diplomski rad je potrebno prijaviti krajem trećeg semestra diplomskog studija.

Studenti upisuju sljedeće kategorije kolegija:

 1. 2 metodološka kolegija iz amerikanistike.
 2. 3 književna (ili kulturološka) predmeta iz američke ili engleske književnosti. Gledajući ukupno cijelu sliku studija književnosti, odnosno preddiplomski kao i diplomski ciklus, studenti moraju zadovoljiti sljedeće uvjete: najmanje 1 predmet iz američke književnosti 19. stoljeća, te 2 predmeta iz američke književnosti 20. stoljeća. Od tri kolegija pod b., 2 američka kolegija moraju biti odslušana na diplomskoj razini, a 1 kolegij književno-kulturološkog smjera s posebnim obzirom na englesku književnost i kulturu mora biti odslušan na diplomskoj razini.
 3. Lingvistički predmet iz ponude Odsjeka za anglistiku.
 4. Preostali predmeti (0-2, odnosno prema potrebi više) izabiru se iz ponude diplomskog studija anglistike književno-kulturološkog smjera s posebnim obzirom na englesku književnost i kulturu, iz opće ponude svih smjerova diplomskih studija Fakulteta, Sveučilišta, uključujući Odsjek.

   

IV.    Jednopredmetni diplomski studij anglistike književno-kulturološkog smjera s posebnim obzirom na američku književnost i kulturu
Važno: Studenti koji su odabrali amerikanističku specijalizaciju u 1. i 2. semestru diplomskoga studija moraju upisati i odslušati dva obavezna (metodološka) amerikanistička kolegija: Povijest i paradigme američkih studija 1 (zimski semestar) i Povijest i paradigme američkih studija 2 (ljetni semestar). Ostali se kolegiji biraju po principu izbornosti zadanoj hodogramom i programom.

I. semestar 4 predmeta do 24 boda  
II. semestar 4 predmeta do 24 boda  
III. semestar najmanje 3 predmeta do 24 boda Samostalni rad –3 boda
IV. semestar 1 predmet plus diplomski rad (15 bodova) do 6 bodova  
Ukupno: 90 bodova (72 boda iz odslušanih predmeta, 3 boda iz samostalnog rada te 15 bodova iz diplomskog rada)    

Studij se odvija u četiri semestra. Studenti upisuju najmanje 12 kolegija, te pišu diplomski rad. Svi anglistički kolegiji iz književnosti nose po 6 bodova, a diplomski rad nosi 15 bodova. U ukupnom zbroju student treba imati 72 bodova iz odslušanih predmeta, 3 boda iz samostalnog znanstvenog rada te 15 bodova iz diplomskog rada. U prva tri semestra studenti upisuju 11 predmeta, te u četvrtom 1 predmet. U devetom semestru studenti izrađuju samostalni znanstveni rad u dogovoru sa mentorom, koji nosi 3 bodova. U četvrtom semestru studenti pišu diplomski rad u dogovoru s mentorom; diplomski rad je potrebno prijaviti krajem trećeg semestra diplomskog studija.

Studenti upisuju sljedeće kategorije predmeta:

 1. 2 metodološka kolegija iz amerikanistike.
 2. 5 književnih (ili kulturoloških) predmeta s američkom tematikom. Gledajući ukupno cijelu sliku studija književnosti, odnosno preddiplomski kao i diplomski ciklus, studenti moraju zadovoljiti slijedeće uvjete: najmanje 1 predmet iz američke književnosti 19. stoljeća, te 2 predmeta iz američke književnosti 20. stoljeća. Od ukupnoga broja tih kolegija najmanje 3 kolegija moraju biti na diplomskoj razini.
 3. 2 kolegija iz engleske književnosti na diplomskoj razini.
 4. 2 lingvistička predmeta iz ponude Odsjeka za anglistiku.
 5. Preostali kolegiji (1-3, odnosno više) izabiru se iz ponude drugih smjerova na Odsjeku, iz ponude Fakulteta i iz ponude Sveučilišta.
 6. Samostalni rad u dogovoru s mentorom koji se izrađuje tijekom IX. semestra.
 7. Preostalih 30 ECTS bodova do 120 bodova student može prikupiti iz opće ponude svih smjerova diplomskih studija Fakulteta, Sveučilišta, uključujući Odsjek

 ____________________________________________________________________________________________
ARHIVA:
º 
Uvjeti-diplomski studij-književni kolegiji (iz: Korigirani bolonjski program diplomskog studija za ak. godinu 2008/09.)

_