Hodogram – preddiplomski (arhiva)

PREDDIPLOMSKI STUDIJ ANGLISTIKE – HODOGRAM (shema studija)
(do ak. god. 2015./16.)

1. godina studija anglistike
1. semestar

Suvremeni engleski jezik I (vježbe) 5 ECTS bodova
Uvod u lingvistički studij engleskog jezika 6 ECTS bodova
Uvod u studij engleske književnosti 6 ECTS bodova

2. semestar

Suvremeni engleski jezik II (vježbe) 5 ECTS bodova
Sintaksa engleskoga jezika I – vrste riječi1 6 ECTS bodova

2. godina studija anglistike
3. semestar

Suvremeni engleski jezik III (vježbe) 5 ECTS bodova
Književni seminar: izbor iz ponude2, 3 6 ECTS bodova

4. semestar

Analiza engleskih tekstova (seminar i vježbe) 5 ECTS bodova
Sintaksa engleskoga jezika II – rečenica 6 ECTS bodova
Književni seminar: izbor iz ponude2, 3
6 ECTS bodova

3. godina studija anglistike
5. semestar

Kulture SAD-a i Velike Britanije 4 5 ECTS bodova
Semantika engleskog jezika 6 ECTS bodova
Književni seminar: izbor iz ponude2, 3
6 ECTS bodova

6. semestar

Prijevodne vježbe 5 ECTS bodova
Fonetika i fonologija 6 ECTS bodova
Književni seminar: izbor iz ponude2, 3
6 ECTS bodova

_____________________________________________________________________________________
* Napomene:

  1. Studenti koji nisu položili Uvod u lingvistiku ne mogu upisati kolegij Sintaksa : vrste riječi
  2. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2005/06.: od književnih seminara u III. semestru student/ica bira jedan. Student/ica do kraja šestog semestra mora odslušati, osim Uvoda u studij engleske književnosti i Shakespearea, jedan književni seminar u III. semestru, jedan u IV. te jedan u VI. semestru. Jedan od ta tri seminara mora biti iz britanske, a jedan iz američke književnosti. Jedan od ta tri seminara, bez obzira je li riječ o britanskoj, američkoj ili drugim anglofonim književnostima (irska, australska, kanadska književnost) mora biti iz 19. stoljeća, a jedan iz 20. stoljeća.
  3. Napomena za studente koji su prvu godinu bolonjskog studija upisali ak. god. 2006/07. i kasnije: Studenti/ce upisani u treći i peti semestar biraju iz zajedničke ponude književnih kolegija, kao i studenti/ce 4. i 6. semestra: 1 kolegij iz starije engleske književnosti ili 1 kolegij iz britanskog 19. stoljeća; 1 kolegij iz britanskog ili američkog 20. stoljeća; 1 kolegij iz britanske književnosti; 1 kolegij iz američke književnosti. Jedan kolegij ispunjava dva različita uvjeta (stoljeće i nacionalnu književnost). Položen ispit iz kolegija Uvod u studij engleske književnosti je uvjet za sve izborne književne seminare.
  4. Raniji naziv kolegija: Društva i kulture engleskoga govornog područja