Home » Diplomski studij » Nastavnički » Nastavnički : ispitni rokovi

Nastavnički : ispitni rokovi

Raspored ispita u akad. god. 2023/2024.
Bolonjski program

I. i II. godina studija

Diplomski studij: Nastavnički smjer

Stranica je u procesu ažuriranja, pratiti promjene!
__________________________________________________________________________________________

Naziv kolegija

Zimski ispitni rok

Ljetni ispitni rok

Jesenski ispitni rok

(siječanj/veljača 2024.)

(lipanj/srpanj 2024.)

(kolovoz/rujan 2024.)

datum/sat/prostorija

datum/sat/prostorija

datum/sat/prostorija

Proces ovladavanja jezikom

1.2.

9.30

A 105

13.6.

9.30

B009

5.9. 9.30 B009

22.2.

9.30

B 009

20.6.

9.30

B009

12.9. 9.30 B009
                 

Poučavanje engleskog kao stranog jezika*

      11.6. 11.00 A105 3.9. 11.00 A105
      25.6. 11.00 a216 17.9. 11.00 A123
                 

Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugoga jezika*

5.2. 10.00 B009 14.6. 10.00 B009 2.9. 10.00 B009
19.2. 10.00 B009 28.6. 10.00 B009 16.9. 10.00 B009
                 

Istraživanje procesa usvajanja i poučavanja drugoga jezika*

1.2. 9.30 A 105 13.6. 9.30 B009 5.9. 9.30 B009
22.2. 9.30 B 009 20.6. 9.30 B009 12.9. 9.30 B009
                 

Dvojezičnost*

1.2.

9.30

A 105

13.6.

9.30

B009

5.9. 9.30 B009

22.2.

9.30

B 009

20.6.

9.30

B009

12.9. 9.30 B009
                 

Praksa 2*

                 
                 
                 

* ispit se ocjenjuje metodom kontinuirane provjera znanja
Svi studenti koji se vode kroz ISVU sustav dužni su prijaviti ispite preko Studomata u zadanom roku. Nakon isteka roka prijave, ispit nije moguće naknadno prijaviti. Ovo pravilo se odnosi i na kolegije koji se izvode metodom kontinuirane provjere znanja.

 __________________________________________________________________________________
 ♦ Izmjene u ispitnim rokovima istaknute su podebljanim (bold) slovima pa ih tako i potražite.

ažurirano 11.03.2024.