Nastavnički : ispitni rokovi

Raspored ispita u akad. god. 2020/2021.
Bolonjski program

I. i II. godina studija

Diplomski studij: Nastavnički smjer
__________________________________________________________________________________________

Naziv kolegija Zimski ispitni rok
(siječanj/veljača 2021.)
datum/sat/prostorija
Ljetni ispitni rok
(lipanj/srpanj 2021.)
datum/sat/prostorija
Jesenski ispitni rok
(kolovoz/rujan 2021.)
datum/sat/prostorija
Proces ovladavanja jezikom* 28.1. 9.30 Online 17.6. 9.30 Online 30.8. 9.30 Online
4.2. 9.30 Online 1.7. 9.30 Online 16.9. 9.30 Online
11.2. 9.30 Online            
Poučavanje engleskog kao stranog jezika*                  
                 
                 
Primjena kognitivne lingvistike u učenju i poučavanju drugoga jezika* 12.1. 9.30 A 105            
19.1. 9.30 A 105            
26.1. 9.30 A 105            
Istraživanje procesa usvajanja i poučavanja drugoga jezika*                  
                 
                 
Dvojezičnost* 28.1. 9.30 Online 17.6. 9.30 Online 30.8. 9.30 Online
4.2. 9.30 Online 1.7. 9.30 Online 16.9. 9.30 Online
11.2. 9.30 Online            

 * ispit se ocjenjuje metodom kontinuirane provjera znanja
Svi studenti koji se vode kroz ISVU sustav dužni su prijaviti ispite preko Studomata u zadanom roku. Nakon isteka roka prijave, ispit nije moguće naknadno prijaviti. Ovo pravilo se odnosi i na kolegije koji se izvode metodom kontinuirane provjere znanja.

 __________________________________________________________________________________
 ♦ Izmjene u ispitnim rokovima istaknute su podebljanim (bold) slovima pa ih tako i potražite.