Obavezni dijelovi završnog rada


– Naslovnica na hrvatskom

– Contents
– Introduction (sadrži glavnu tezu rada)
– (Glavni dio rada: naslove utvrđuje kandidat)
– Conclusion (ne uvode se nove ideje)
– Works Cited
– Abstract (c. 300-500 riječi)
– Key words (do pet riječi)