Povijesna sociolingvistika (Hoyt) – upisi u kolegij

Prijave za kolegij Povijesna sociolingvistika primaju se od sada do ponedjeljka, 15. listopada ili do popunjenja kvote od 20 studenata. U slučaju prijave više od 20 studenata, prednost imaju studenti lingvističkog smjera. Prijava mora sadržavati ime i prezime studenta, godina studija i naziv studijske grupe ili grupa. Nastava na kolegiju započinje u utorak, 16. listopada u 17.00 u A-123.

A. Hoyt – alex.hoyt@ffzg.hr