Uvod u književnost 2 (Cvek) – početak nastave

Uvodno predavanje iz Uvoda u književnost 2 (Cvek) održat će se danas prema rasporedu (11.45-13.15h) preko Omege/BigBlueButtona (nakon što se prijavite na Omegu idete na link “Classroom”).