Obrane diplomskih radova

Obrana diplomskog rada Matee Bajs održat će se u četvrtak 19. 11. u 10 sati via Omega:

https://omega.ffzg.hr/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=245157

Lozinka je odang20.

*****

Obrana diplomskog rada Ivane Polančec održat će se u ponedjeljak 23. 11. u 15 sati via Omega:

https://omega.ffzg.hr/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=245155

Lozinka je odang20.

*****

Obrana diplomskog rada Ivane Janći održat će se u petak 4. 12. u 15 sati via Omega:

https://omega.ffzg.hr/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=245161

Lozinka je odang20.