CEL 1 – ponavljači – upis u grupe

Studenti koji nisu položili CEL 1 mogu se javiti lektorima na mail ukoliko žele ponovno slušati taj kolegij.

Lektori 1. godine