Obrana diplomskog rada – Ana Nemec

Obrana integriranog diplomskog rada (ang/ger) studentice Ane Nemec pod naslovom Predočivost imenica u njemačkom i engleskom kao J2 održat će se u petak, 10. srpnja 2020. u 10 sati na linku:

https://omega.ffzg.hr/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=230599