Obrana diplomskog rada – Katedra za metodiku

Obrana diplomskog rada Eve Smrekar održat će se 9.6.2020. u 10.30 u A-105.

Obrana diplomskog rada Martine Klarić održat će se 16.6.2020. u 11.00 u A-105.